Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahiplerinin yükümlülüklerinde neler değişiyor?

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2018 yılının son çeyreğinde projelendirdiği ve şirket içerisindeki birçok departmanın katkı ve destekleriyle gerçekleştirilen çalışmaları sonucunda, 2020 Eylül ayında tüm denetim ve gereklilikleri yerine getirerek Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nı (YSS) almaya hak kazandı. Şirket açıklamasına göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2018 yılının son çeyreğinde projelendirdiği ve şirket içerisindeki birçok departmanın katkı ve destekleriyle gerçekleştirilen çalışmaları sonucunda, bu yılın eylül ayında tüm denetim ve gereklilikleri yerine getirerek YSS’yi almaya hak kazandı. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen, birçok dergide makaleleri yayımlanan, dış ticaret ile ilgili panellere konuşmacı olarak katılan Levent Özkardeş, dış ticaret ve gümrük alanlarında uzmanlaşmıştır. Sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her beş yılda bir sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından, bazı koşulların tevsikine ilişkin belgeler ile Bakanlık veri tabanları üzerinden ön izleme yapılır. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi Bölümü’nden yüksek lisans derecesi alarak mezun oldu. 2011 yılından beri özel sektördeki mevcut profesyonel iş hayatının yanı sıra İstanbul Arel Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak Akademik hayatına başladı. 2019 yılında Yeditepe Üniverhttps://casinom-hub.com/ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora Programına bitirdi. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi ve Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak dersler vermektedir. Bu anlamda bu eğitim dış ticaretin bu alanında uzmanlaşmak ve kariyer yapmak isteyen kişilerin mevcut bilgilerini yeniden gözden geçirmeyi, olaylara hem akademik hem alaylı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Türkiye’deki YYS’li firmaların yaklaşık %20’sinin sürecini yönetmiş olan firmamız YYS ve devamlılığının sağlanması alanındaki hizmetleri ile yanınızda. B) Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerin yapılmasında öncelik tanınır. Firmanın, Ticaret Bakanlığı nezdinde yürüteceği resmi işlemler, YYS sertifikası almadan önce yapılacak olan YYS Süreç danışmanlığını, Sürekli Gümrük Danışmanlığını (eğitimler dahil), Gümrük Uyum Denetimini ve YYS Sertifikası aldıktan sonra yapacağı Sürekli Gümrük Danışmanlığını ve YYS Faaliyet Danışmanlığı Hizmetini yürütecek olan Gümrük Danışmanlığı faaliyetlerini içermektedir.

YYS sürecine bir proje olarak yaklaşıp, uzman kadromuzun liderliğinde sürecin her aşaması tarafımızca tamamlanıp, eğitimlerin verilmesi ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması dahil yanınızdayız. FOCUS, Gümrük ve Tedarik Zinciri Çözümler alanında tecrübe sahibi, mevzuat donanımı yüksek kıdemli personellerimizle, yabancı dile hâkim, teknolojiye yatkın genç kuşağı birleştiren yaklaşımımızla oluşturduğumuz ekibimizle sizlerleyiz. Uluslararası geçerliliği olan YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası) belgesinin alım, kullanım ve dönemsel raporlamalarını, konusunda eğitimli ve deneyimli müşavirlerimiz ile sağlıyor ve müşterilerimize maliyet avantajı ile rekabette üstünlük sağlıyoruz. Konuya proje mantığıyla yaklaşarak, her gün sadece firmanıza dedike olarak, süreci belge almak olarak görmeyip size değer katan çalışma metodumuzla başarısız hiçbir projemiz olmadı. Bu süreçte en önemli konu, YYS alma sürecinde ön koşul olan ISO ve ISO 9001 belgelerinin temin edilmesidir. Bu belgelerin temin edilme sürecinin yaklaşık 5 ilâ 7 ay gibi bir zaman gerektirdiği bilinmektedir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere gümrük beyannamesinin kontrol türünün “yeşil hat” olması, ithala konu eşya yeşil hattan işlem görmese bile sarı ve kırmızı hat kontrollerinde kontrol ve muayene işlemlerinin öncelikli yapılması YYS’nin sağladığı hak ve yetkilerdendir. Yetkilendirilmiş yükümlü; Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan bir statüdür. YYS adayı firmaların başvuru sürecinde gümrük ve dış ticaret personeline ve depo-güvenlik birimlerinde çalışan personellerine bazı konularda eğitim aldırması ve belge alımına müteakip belirli periyotlarla bu eğitimlerin tekrarlanarak kayıt altına alınması gerekmektedir. YYS süreç danışmanlığını yaptığımız her firmamıza bu eğitimleri her yıl düzenli olarak vermekteyiz. Eğitimlerimiz sonunda katılımcı formları imzalanmakta, kişiye özel sertifika düzenlenmekte ve eğitim materyalleri paylaşılmaktadır. Eğitimler firma tercihine göre online platformlarda veya yüzyüze sınıflarda verilebilmektedir.

SunExpress, Türk havacılık sektöründe Türk Hava Yolları’ndan sonra YSS belgesine sahip ikinci şirket olurken Antalya’da ise lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarla birlikte bu belge ile sertifikalandırılan 4 firmadan biri olmayı başardı. 2020 yılı itibarıyla, Türkiye’de şu ana kadar bu belgeyi almaya hak kazanan 520 şirket bulunuyor. Tüm gümrük ve dış ticaret süreçlerinizde olay bazında değerlendirme yaparak en uygun mevzuat desteğini en hızlı şekilde sunmayı garanti ediyoruz. SunExpress, Türk havacılık sektöründe Türk Hava Yolları’ndan sonra YSS belgesine sahip ikinci şirket olurken, Antalya’da ise lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarla birlikte bu belge ile sertifikalandırılan 4 firmadan biri olmayı başardı. 2020 yılı itibarıyla Türkiye’de şu ana kadar bu belgeyi almaya hak kazanan 520 şirket bulunuyor. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası bir kez alınıp duvara asılan bir belge değildir. Firmaların kurumsal yapılarının, iç kontrol mekanizmalarının, gümrük kurallarına uyum süreçlerinin, iş akışlarının kontrollü bir şekilde uygulanıp takip edildiği sürekliliği olan bir sistemdir. YYS sahibi firmaların başvuru sürecinde Bakanlığa taahhüt edilmiş ve Bakanlıkça da uygun bulunmuş uygulamaların hiç aralıksız olarak firmada mevcut olması gerekmektedir. YYS süreci bir tarafı devlet olan birçok aşama ile tamamlanmakta ve bazı gereklilikler sağlanmaktadır. Başvuru bölge müdürlüğüne elektronik ortamda e-devlet üzerinden yapılmakta ve gerekli tüm belgeler sisteme yüklenmekte süreç e-devlet üzerinden takip edilmektedir. Bölge Müdürlüğü yapacağı şekli kontrol sonrasında dosyayı Genel Müdürlüğe sevk etmekte ve burada verilen her cevap sunulan her prosedür tek tek incelenmektedir. Bu aşamanın da olumlu tamamlanmasından sonra Ticaret Müfettişince tesise gelerek uygulama ve güvenlik standartları kontrol edilmektedir.

“İthalatta yerinde gümrükleme” uygulamasına ilişkin düzenleme 21 Mayıs 2014 tarihinde değişen YYS Yönetmeliği ile mevzuatımıza dâhil edilmiştir. Şu an için 2 şirket bu hakkı elde etmiştir ancak şimdiye kadar YYS uygulamasındaki bu avantaj hayata geçirilememiştir. Meslek hayatına 2001 yılında gümrük müfettiş yardımcısı olarak başladı; 2005 yılında gümrük müfettişliğine, 2012 yılında da gümrük başmüfettişliğine atandı. Mesleğinde 18 yılı geride bıraktığı 2019’da başmüfettişlik görevinden ayrılarak önde gelen bir gümrük müşavirliği firmasında genel koordinatör olarak çalıştı. Özkardeş, 2021 yılı itibari ile kurucusu olduğu gümrük, dış ticaret denetim ve danışmanlık firması bünyesinde gümrük ve dış ticaret alanlarında eğitim, danışmanlık ve denetim hizmetleri vermekte, aynı zamanda yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yapmaktadır. Ayrıca Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak gümrük ve dış ticaret dersleri vermektedir. Bununla birlikte, Gümrük Yönetmeliğinin 196/1-a bendinde yer almasına rağmen, 39.01 ila 39.15 tarife pozisyonlarında dökme gelen eşyanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olanlar tarafından ithalinde, aynı bentte belirtilen özellikleri taşıyan ve beyanname tescil tarihi itibariyle en fazla altı ay öncesine dayanan bir tahlil raporu ibraz edilmesi halinde buna itibar edilir. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıdaki ek koşulları karşılamak şartıyla, eşyayı ithalat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ithal işlemlerini uygun bulunan kendi tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir. YYS’nin sağlamış olduğu bahse konu hak ve yetkiler sadece ve sadece YYS sahibi şirketin özelinde ve şirkete has tanımlanmış hak ve yetkilerdir. YYS’nin şirkete sağladığı hak ve yetkilerin “dolaylı işlem” olarak adlandırabileceğimiz bir başka firma adına kullanılması, örneğin aslında bir başka firmanın ticaretinin konusu olan ithalatın, işlemin asıl sahibi firma adına YYS sahibi firma tarafından “yeşil hat kullanılarak” yapılması, kesin olarak yasaklanmıştır.

Bu sayede, gümrük işlemlerinizi çok daha kolay ve hızlı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı oluyoruz. İyi hazırlanılması, bölge gelmeden önce tesisin fiziken uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu sürecin yönetilmesinde, tüm başvuru evraklarının hazırlanması tesislerin fiziki durumlarının kontrolü ve GAP Analizi olarak raporlanması, bölge müdürlüğü denetimine hazırlanılması aşamalarında uzman YYS kadromuzla yanınızdayız. C) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenede öncelik tanınır. § Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ithalat veya ihracatının yasak olup olmadığı. MALİ YETERLİLİK koşulunun sağlanabilmesi için başvuru sahibinin, taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda bulunması ve hakkında iflas işlemleri başlatılmamış olması gerekir. ABD, Avrupa Birliği Ülkeleri, Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerde mevcut olan bu uygulama, ülkelerin karşılıklı tanıma anlaşmaları ile dış ticaret yapan firmalarımıza, uluslararası özel bir statü kazandıracaktır. Yönetim tarafından başvuru işlemlerinizin onaylanması sonucunda, e-mailiniz üzerinden size gelen “kullanıcı adı ve şifre” ile ONLINE EĞİTİM / HESABIM [/online-egitim/my-account/] sayfamızdan eğitim dokumanlarınıza ulaşabilirsiniz. Soru formu revizyonları YYS sahibi firmaların ajandasında takip ettiği, önemli bir hazırlanma sürecini de gerektiren bir proje şeklinde yürütülmekte. Bu anlamda yarattığı iş yükünü de düşündüğümüzde revizyon süresinin 5 yıla çıkarılmasını olumlu değerlendiriyoruz. Belgesahiplerinin belgenin sağladığı ayrıcalıklara paralel olarak Bakanlık ile bilgialışverişinde bulunması, her tür önemli değişikliği gecikmeksizin BölgeMüdürlüğüne intikal ettirmesi beklenmektedir.

Yaklaşık 2 yıldır sürdürmekte olduğum Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü faaliyetlerinin ülkemizdeki özel güvenlik hizmetlerinin sunumuna katkısına geçmeden önce , bu uluslararası statü hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. KPMG Türkiye olarak Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsübaşvurusunda bulunacak şirketlerin durumunu değerlendirerek, sertifika alınmasısürecinde iç denetim hizmeti de dahil destek oluyoruz. Aynı zamanda sertifikasahibi  şirketlerin mevcut statülerinindevamı için yardımcı oluyoruz. Uluslararası bir düzenleme olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası uygulaması, OKSB uygulamasından tamamen farklı bir disipline sahiptir. Tablodan da anlaşılacağı üzere, YYS’ye sahip şirketler her avantajdan yararlanmak zorunda değildir. Bazı avantajlar YYS sahibi şirketlere herhangi bir talep gerekmeksizin sağlanırken, bazı avantajlar ise şirketin ayrıca talepte bulunması ve o konuya özel koşulları yerine getirmesi ile sağlanmaktadır. § Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamasına tabi olup olmadığı. Bu uluslararası standart, çok isabetli bir şekilde, işletmenin YYS gereklerine dönüşüm sürecinin başlangıcını, güvenlik uzmanlarının yapacağı “Kapsamlı Güvenlik Risk Analizi”ne dayandırmaktadır. Yetkilendirilmiş yükümlülerce gerçekleştirilen gümrük işlemleri Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sonradan kontrole tabi tutulur.

Ç) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak. C) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak. C) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak. B) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak. Otomotiv Sektöründe Amerikan-Kore ortaklığı olan Visteon’da Tedarik Zinciri Lideri olarak göreve başlayan SARIDOĞAN, Kimya sektöründeki Belgin firmasında Lojistik Müdürlüğü tecrübesinin ardından yine Otomotiv sektöründe üretim yapan Merkezi Almanya’da olan Benteler’de Tedarik Zinciri Müdürü olarak görev yapmıştır. 2013 yılından bu yana uluslararası üretim ve ticaret yapan Torun Bakır’da Satınalma Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Güneş Gümrük ve Lojistik Hizmetleri olarak, uzman ekibimizle Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sertifikası alım sürecinde size tüm desteğimizi sunuyoruz.

Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren ve diğer genel gereklilikleri sağlayan güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde kolaylık ve imtiyazlar sunan uluslararası bir statüdür. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen, mali yeterlilik,emniyet ve güvenlik standartlarını sağlamış, gümrük işlemlerinde kolaylık ve imtiyaz tanıyan uluslar arası statüde yer alan “YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ” belgemiz ile birçok müşterimize özellikli ve hızlı  hizmet sağlamanın haklı gururunu yaşamaktayız. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Bu düzenlemeyle şirketlerin; emniyet ve güvenilirlik, izlenebilirlik (eşyanın muhasebe kaydı ve stok hareketlerinden takip edilebilmesi), bilgi ve belgeye erişilebilirlik (fiziksel erişim yeterliliği) gibi bazı koşulları sağlamaları beklenmektedir. Ayrıca şirketlerin, kendi iç kontrolünü yaparak gümrük işlemlerinde eksikliklerini tespit etme ve gümrükte düzeltme yapabilmelerine ilişkin altyapıya sahip olmaları da beklenmektedir.